Borstreconstructie

In Nederland wordt per jaar bij circa 12.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van een op acht om ooit in haar hele leven borstkanker te krijgen. Van deze groep vrouwen ondergaat tussen de 30 en 50 procent een borstamputatie. Minder dan 15% hiervan krijgt een borstreconstructie, waarvan een nog veel kleiner percentage een directe borstreconstructie.

Wat houdt een directe borstreconstructie in?
In het geval van een directe borstreconstructie, wordt tijdens het operatief ingrijpen om het borstkankerweefsel te verwijderen, ook een cosmetische reconstructie gedaan. Het weggenomen weefsel wordt daarbij vervangen door een implantaat. Hiervoor is nauw overleg tussen de oncologisch en cosmetische chirurg vereist. Belangrijk om te weten is, dat de ervaringen tot op heden wijzen op een verbeterd herstel. Vooral omdat de effecten op psychisch, seksueel en sociaal gebied minder ingrijpend zijn dan bij een borstamputatie alleen.

Toch krijgt slechts minder dan 15% van de vrouwen die een borstkankeroperatie ondergaan deze optie aangeboden. Het is ook niet gezegd, dat een directe borstreconstructie in alle gevallen mogelijk is. Dit is afhankelijk van de aard en karakter van het borstkankertumor. Bespreek deze optie wel met je chirurg, zodat je weet welke bezwaren er eventueel zijn. Als een directe reconstructie mogelijk is, betekent dat (ten opzichte van een latere reconstructie) een relatief eenvoudige handeling: de borsthuid wordt gespaard en het cosmetische resultaat is veelal fraaier dan een constructie achteraf. Ook scheelt het een litteken.

Een directe borstreconstructie staat de behandeling na het operatieve ingrijpen niet in de weg. Het opsporen van eventueel nieuw kankerweefsel in dezelfde borst wordt er niet door belemmerd. Dit is namelijk afhankelijk van het tumorstadium en biologische karakter van de tumor. Ook kan het zo zijn, dat het al voor de operatie duidelijk is dat er een grote kans is om na de operatie radiotherapie te moeten ondergaan. In dat geval moet de grotere kans op complicaties meegenomen worden in de beslissing voor een directe borstreconstructie.

bron: Mevrouw Dr. L.A.E. Woerdeman, Plastisch Chirurg Nederands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam

In het buitenland?
Veel cijfermateriaal ontbreekt nog, maar feit is wel dat er bijvoorbeeld in Engeland een grote toename is het in aantal directe borstreconstructies in de afgelopen 10 jaar. Hier wordt in 13 van de 19 ondervraagde borstkankerklinieken in Engeland een directe reconstructie aangeboden. In een aldaar uitgevoerd onderzoek, gaf slechts 2 van de 19 responderende chirurgen aan dat zij de mogelijkheid van een directe borstreconstructie nooit als optie bespraken met patiëntes die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Het percentage dat een borstreconstructie krijgt in Canada is ongeveer 5% en in de Verenigde Staten 8% tot 45%, verschillend per staat.

Nederland doet het niet heel slecht vergeleken met deze landen, maar er bestaat een grote wens tot verbetering. Dit houdt in dat er o.a. meer plastische chirurgen zouden moeten worden opgeleid.  Hoewel de ingreep in vrijwel elk ziekenhuis met een borstkanker-praktijk uitgevoerd kan worden, ondergaat minder dan 15% van de vrouwen deze ingreep. Het is dus belangrijk om het zelf ter sprake te brengen en om goed door te vragen naar eventuele bezwaren.

bronnen:
Immediate Breast Reconstruction in the West Midlands: a survey of current practice
British Journal of Plastic Surgery, Jaargang 56, Uitgave 6, Pagina 567

European Journal of Surgical Oncology, Jaargang 30, Uitgave 6, Pagina’s 624-627
C.Wilson, I.Brown, E.Weiller-Mithoff, W.George, J.Doughty

Waar kun je terecht?
Exacte adressen zijn lastig te geven. Feit is, dat de directe borstreconstructie geen moeilijke ingreep is. Elke plastisch chirurg kan deze uitvoeren. In Nederland houdt ongeveer 33% van alle chirurgen (circa 1.000 totaal)  zich bezig met borstchirurgie. Er zijn in Nederland bovendien 269 plastisch chirurgen. Je kunt dus veilig stellen dat er binnen elke provincie minimaal 1 ziekenhuis is, waar een directe borstreconstructie uitgevoerd kan worden.

Ook hier geldt weer: vraag goed door. In eerste instantie over de ingreep zelf, maar zeker ook over de plekken waar je de ingreep eventueel kunt ondergaan.

Be Sociable, Share!