Nuttige informatie

Extra informatie betreffende borstkanker

MammaPrint
MammaPrint is een test die het risico aangeeft voor de terugkeer van borstkanker. Als eerste van een nieuwe generatie moleculair diagnostische testen, is MammaPrint in 2007 goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. De kracht van MammaPrint is dat de test met een zeer hoge precisie en betrouwbaarheid patiënten identificeert die een hoog risico hebben op terugkeer van kanker binnen 5 jaar na hun operatie. In grote internationale studies is aangetoond dat chemotherapie juist in deze vroege fase effectief is.

Het resultaat van de MammaPrint test biedt artsen en patiënten een belangrijke basis voor het plannen van adjuvante chemotherapie. Hierdoor zullen minder borstkankerpatienten deze vaak zware chemotherapie hoeven te doorstaan. Op dit moment worden namelijk 50% van de vrouwen met borstkanker onnodig belast met deze chemotherapie.
MammaPrint is zowel opgenomen in de Nederlandse richtlijnen als in de internationale richtlijnen voor de behandeling van borstkanker. Helaas krijgt nog niet iedereen in Nederland deze test standaard aangeboden. Dit is slechts in een aantal ziekenhuizen in Nederland het geval waaronder het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Vraag naar de test bij je behandelend arts vóórdat je wordt geopereerd of kijk eerst op de website voor meer informatie.

Mammareconstructie
Het geringe aandeel van onmiddellijke reconstructies in Nederland is voor een belangrijk deel terug te voeren op de beperkte beschikbaarheid van plastische chirurgie voor deze ingrepen. Desalniettemin dient met de patiënte de mogelijkheid van een mammareconstructie besproken te worden voordat de niet-mammasparende ingreep plaatsvindt. De patiënte wordt dan ook geïnformeerd over het feit dat aan de andere mamma een corrigerende ingreep plaats kan vinden. Bij patiënten bij wie preoperatief een grote kans bestaat dat postoperatieve radiotherapie nodig is, moet de grotere kans op complicaties meegenomen worden in het advies omtrent (primaire of secundaire) reconstructie.
Richtlijn oncologische zorg, september 2009

In een beschrijvend onderzoek is aangetoond dat vrouwen die direct aansluitend aan de GRM een mammareconstructie ondergaan meer tevreden zijn met het esthetisch resultaat en een groter psychosociaal welbevinden tonen dan vrouwen die secundair een reconstructie ondergaan.
Al-Ghazal 2000, Stevens 1984, Kroll 1995, Kroll 1997
Behandeling van het mammacarcinoom (pdf, vanaf pagina 21)

Stichting Borstbeeld richt zich in haar communicatie met name op vrouwen. Helaas zijn er ook mannen die te maken krijgen met borstkanker. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar: www.borstkanker.nl/index.php?p=32

www.brca.nl
Little pink book (pdf)
Breast reconstructions (pdf)
Deel 2 van het Borstkankerboek (pdf)
Brochure Allergan borstreconstructies (pdf)
Evaluatie mammarichtlijnen NABON VIKC (pdf)

Be Sociable, Share!